VPV Sun Solutions

Nieuws

16 september 2021

Fiscale voordelen laadpalen vanaf 1/09/2021

Op 18/05/2021 werd er door de Vivaldi-coalitie tal van fiscale voordelen voor het laten installeren van een laadstation vastgelegd in een regeerakkoord* . Dit in het kader van de vergroening van het bedrijfswagenpark tegen 2025.

Vennootschappen en zelfstandigen:

Voorwaarden

 • In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
 • Publiek toegankelijk (minstens een deel van de dag)
 • Investering: Voordeel loopt van 1/09/2021 – 31/08/2024

(1/09/2021 – 31/12/2022 = 200%)
(1/01/2023 – 31/08/2024 = 150%)

 • Intelligent = bijhouden van laadtijd + laadvermogen (voorwaarde in voege vanaf 2023)

Particulieren:

Voorwaarden

 • In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
 • Levering én plaatsing
 • Ook voor huurders
 • Factuur moet betaald zijn in de periode van 1/09/2021 – 31/08/2024
  2021 – 2022: 45%
  2023: 30%
  2024: 15%
 • 1 kans
 • Goedgekeurd door een erkend keuringsmechanisme
 • Gebruik van groene stroom (zonnepanelen of groene stroomleverancier)
 • Intelligent laadstation

 

Wat mogen we nog verwachten?

op 1/09/2023 valt in principe het fiscale voordeel voor het plaatsen van een laadsysteem weg.
Vanaf 1/07/2023 staat er dan weer een drastische hervorming van de aftrekbaarheid van autokosten op het programma. Daarentegen zal er voor CO2-vrije (dus elektrische) vrachtwagens en de installatie van een laadsysteem voor deze vrachtwagens een verhoogde investeringsaftrek worden voorzien. Deze fiscale maatregelen voor het plaatsen van een laadsysteem, zijn een aanloop op de vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 2026 zullen nieuwe bedrijfswagens enkel nog aftrekbaar zijn als ze emissievrij zijn.

* Opgelet: Een regeerakkoord is nog geen wet! Vermoedelijk zal deze in de loop van september in het Belgisch Staatsblad verschijnen, en met terugwerkende kracht in werking treden op 1/09/2021.