laadsystemen.jpg
Fiscale voordelen

De fiscale voordelen van laadpalen

Onlangs werden de criteria voor de fiscale voordelen van het plaatsen van een laadpaal verduidelijkt en uitgebreid. 

Voor particulieren

Wanneer je als particulier een laadpaal thuis laat installeren, heb je recht op een belastingvermindering. Dit voordeel loopt van 1september 2019 tot 31 augustus 2024, maar zal stelselmatig dalen en heeft een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. 

  • investering tussen 1/9/2021 en 31/12/2022: 45 %
  • investering tussen 1/1/2023 en 31/12/2023: 30 %
  • investering tussen 1/1/2024 en 31/8/2024: 15 %

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de investering: het laadstation moet intelligent zijn (laadtijd en -vermogen moeten kunnen worden gestuurd) en moet gebruik kunnen maken van groene stroom. Dit kan via zonnepanelen of een energiecontract met 100% groene stroom.

Het criteria ‘thuis’-laadstation werd ook verduidelijkt. Het moet gaan om een laadstation in of bij de woning. Dit omvat o.a. laadpalen tegen een buitengevel, op buitenparkeerplaatsen of in een garage (al dan niet bij de woning) en waarover de belastingplichtige eigendomsrechten of gebruiksrechten heeft, zoals een garagebox die gehuurd wordt.  

Verder moet de installatie gekeurd worden door een officieel erkend keuringsorganisme om van het voordeel te kunnen genieten. 

Voor ondernemingen

In de vennootschapsbelasting zijn de gemaakte kosten van laadinfrastructuur sowieso fiscaal aftrekbaar. Zowel de aankoop-  als installatiekosten van een laadpaal op jouw bedrijfsterrein komen in aanmerking voor een fiscale aftrekbaarheid van 100%. De verbruikte elektriciteit om te laden, is sinds 2020 ook voor elektrische wagens ook 100% fiscaal aftrekbaar. 

Om te kunnen genieten van 200% fiscale aftrekbaarheid, worden  ondernemingen er vooral toe aangezet om laadpalen voor elektrische wagens te installeren die voor het publiek toegankelijk zijn. Het moet m.a.w. gaan om laadstations op publieke parkeerterreinen van bijvoorbeeld winkelcentra, supermarkten, kantoren, etc. Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor het publiek, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten deze uren. 

De kostenaftrek neemt af naargelang wanneer er geplaatst wordt. 

  • investering tussen 1/9/2021 en 31/12/2022: 200 %
  • investering tussen 1/1/2023 en 31/ 8/2024: 150 %

Er werd nog een extra voorwaarde opgenomen, namelijk het feit dat de verhoogde aftrek slechts verleend wordt vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de laadpalen effectief publiek toegankelijk zijn. De oplaadpalen moeten ook worden aangemeld bij de FOD Financiën.

Een laadpaal thuis installeren bij werknemers

Wanneer je vennootschap een laadpaal bij een medewerker of bedrijfsleider thuis laat installeren om daar een elektrische of hybride bedrijfswagen op te laden, kunnen de kosten voor de levering en plaatsing 100% afgetrokken worden. 

Beheer elk laadpunt via het online platform en behoud een uitgebreid overzicht van alle laadsessies en kosten per laadpunt. door gebruik te maken van Split-Billing kan je je werknemers correct vergoeden voor de kosten van de laadsessies thuis.

Contacteer ons