Kblaadjenipsel.jpg
Bebat bijdrage

De BEBAT milieubijdrage voor thuisbatterijen

BEBAT

De opmars van thuisbatterijen

De voorbije jaren zagen we een ongeziene opmars van thuisbatterijen/ESS. Wij zijn als installateur zijn door de wettelijke aanvaardingsplicht mee verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de verwerking en recyclage van thuisbatterijen aan het einde van hun leven, en zullen we oude thuisbatterijen die we geplaatst hebben terugnemen. Zo zorgen we er mee voor dat ze op de juiste manier verwerkt en gerecycleerd zullen worden.

Wat zijn de tarieven van de milieubijdrage en welke kosten zijn gedekt?

Tarieven per kilogram dekken de kosten rond inzameling, ontmanteling, verwerking en recyclage van thuisbatterijen/ESS.

  • € 2,39 / kg (excl. btw) voor thuisbatterijen/ESS op basis van lithium-ion
  • € 1,27 / kg (excl. btw) voor thuisbatterijen/ESS op basis van zoutwater

Die bijdrage dekt de kosten voor registratie, preventie, sensibilisering, inzameling, ontmanteling, verwerking, recyclage, rapportering aan de overheid en ‘research & development’ om na te gaan of de batterijen een tweede leven kunnen krijgen.

Met andere woorden: alle kosten zijn gedekt. Dat betekent dat je op het moment van terugname aan het einde van de levensloop van de batterijen geen kosten meer moet verwachten. Voor loodbatterijen blijft de administratieve bijdrage gelden.

De milieubijdrage wordt per kg berekend. Om het gewicht van de batterij te bepalen, dien je het gewicht te nemen van de batterij/module waar het serienummer op staat inclusief behuizing als die er is. De omvormer en BMS (Batterij Management System) moeten enkel meegeteld worden als deze in de behuizing geïntegreerd zijn.

IMG-20240224-WA0030.jpg

BEBAT

Waarom werd de milieubijdrage ingevoerd?

De vraag om een milieubijdrage voor thuisbatterijen kwam uit de sector zelf. Er was geen eenduidige regeling voor de terugname van afgedankte thuisbatterijen/ESS, met moeilijke situaties op de markt tot gevolg. Een bedrijf dat voorbereid was op de toekomst en de verwerkings- en recyclagekosten alvast doorrekende aan de eindklant, had een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven die niet zo vooruit dachten. Die laatste komen in de toekomst dan weer in de problemen, wanneer ze bij verplichte terugname van batterijen geconfronteerd worden met verwerkingskosten die ze nooit aan de klant hebben doorgerekend. Het risico bestond ook dat bedrijven door de geldende aanvaardingsplicht niet alleen de zelf-verkochte batterijen moesten terugnemen maar ook die van andere spelers die op dat moment niet meer actief zijn. Daarom was er nood aan een heldere regeling. Met de milieubijdrage betaalt ieder bedrijf dat thuisbatterijen produceert of importeert en op de Belgische markt brengt een bijdrage per kilogram. 

Contacteer ons